SELAMAT DATANG KE BLOG SAYA

SELAMAT DATANG KE LAMAN BLOG

KAU YANG TERISTIMEWA
( KANAK-KANAK PENDIDIKAN KHAS)

Thursday, 8 December 2011

RANCANGAN PELAJARAN 2

MIKROPENGAJARAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran            Pendidikan Khas (Pemasalahan Pembelajaran) – Komponen                                                                      Matematik
Kelas                                       :  Kelas 9
Bilangan Pelajar                   :  5 orang
Tarikh                                    :  14 November 2011 (Isnin)
Masa                                     :  9.00   -    9.30 pagi (30 minit)
Tajuk                                     :  5. Wang

Hasil Pembelajaran         : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat:
1)            Mengenal mata wang Malaysia
2)            Mengenal pasti wang syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen.
3)            Melabelkan wang syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:
1)            Set Induksi : Guru mengocangkan satu kotak, murid meneka.
2)            Langkah 1 : Memperkenalkan wang syiling 5 sen,10 sen,   20 sen,  dan 50 sen
3)            Langkah 2: Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan (kumpulan merah/ 2 orang dan kumpulan  hijau  / 3 orang) –permainan antara kumpulan  membuat buku skrap masa diperuntukkan 15minit sahaja                                           

Pengunaan BBM: wang syiling, pensel warna  gunting, gam, kertas A4, gambar wang  cawan plastik yang berlabel
4)            Penutup: Murid mengasingkan, menyebut dan   memasukkan  wang syiling secara individu     dalam cawan plastik yang dilabel 5 sen, 10  sen, 20 sen dan 50 sen berasingan
          Penilaian murid diberi satu lembaran kerja sebagai pengukuhan pengajaran guru

                                                         Nilai                              : Kejujuran, keberanian, bertolenrasi, berdikari

                                                        KBKK                            : Mengenal pasti, mengkategori, melabelkan,                                                                                                   menyesesuaikan, menyebut, mengasingkan                                                                                                        dan menamakan.

Pengetahuan Sedia ada: Murid-murid sudah kenal wang syiling dan jenis wang syiling: Murid tahu penggunaan wang syiling dalam  kehidupan harian mereka.                                           
                                
Penerangan Perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran:


Masa

Perlaksanaan aktiviti

Catatan


Set Induksi
( 5 minit)

1)     Guru akan mengocangkan satu kotak hadiah
2)     Guru meminta murid meneka benda yang terdapat dalam kotak hadiah yang digoncangkan oleh guru tersebut.

BBM:
Kotak Hadiah warna merah jambu

Pelbagai wang syiling

Malaysia bernilai 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen


Langkah 1
( 5 minit)

1.       Guru memperkenalkan wang syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen
2.       Guru akan memberi peluang setiap murid untuk memegang wang syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen.
3.       Guru mengarah murid menunjukkan wang syiling berdasarkan nilai yang disebut oleh guru.

BBM:
Wang syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen

Langkah 2
( 15 minit)
1.       Guru akan membahagikan murid kepada 2 kumpulan.( Kumpulan Merah dan Hijau)
2.       Guru akan membekalkan setiap murid dengan gambar wang syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen, gunting, gam, Lembaran Buku Skrap dan pensel warna
3.       Guru akan mengarah murid membina buku skrap wang syiling secara individu.

4.       Guru akan mengarah murid supaya bersaing untuk menyiapkan buku skrap dengan peruntukan masa 15 minit sahaja. Murid yang cepat akan dipuji sebagai satu motivasi.

BBM :
Gambar wang syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen, gunting, gam, pensel warna, Lembaran Buku Kerja

Kertas warna Hijau dan Merah
( Pengasingan untuk kumpulan )


Penutup
( 5 minit)


1)     Guru akan meminta murid mengasingkan wang syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen.
2)     Guru meminta murid menyebut kumpulan wang syiling yang telah diasingkan.
3)     Guru meminta murid memasukkan wang.
               syiling tersebut di dalam cawan plastik                               
4)     Guru akhir sekali sebagai pengukuhan dan penilaian guru akan memberi murid satu lembaran kerja.


BBM:
Wang syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen, cawan plastik yang berlabel , Lembaran kerja
3.0            REFLEKSI ( MIKRO PENGAJARAN)

Refleksi  bermakna melihat kembali pengajaran dan pembelajaran yang telah berlaku, membina semula, melakon semula dan mengingati semula peristiwa, emosi dan pencapaian guru dalam pengajaran dan pembelajarannya. Proses refleksi ini adalah berlandasan yang digunakan guru professional untuk belajar daripada pengalamannya dan memperbaiki Pengetahuan Pedagogikal Isi Kandungannya. Pengetahuan guru bersifat pratikal kerana melalui proses penambahbaikan berasaskan kepada `wisdom and practice’ untuk satu jangka masa yang tertentu (Shulman 1987). Refleksi membantu guru mendokumentasikan dan menerangkan tindakan mereka iaitu membuktikan pengetahuan professional mereka, bagaimana dan mengapa mereka melakukan sesuatu tindakan (Lounghran & Corrigan, 1995).

3.1         KEKUATAN
Kelebihan dan kekuatan yang dapat dikesan dalam melaksanakan tugasan mikro-pengajaran ialah set induksi pengajaran dan pembelajaran guru dapat menarik minat murid untuk terus menumpukan perhatian terhadap pengajaran dan pembelajaran guru.. Penggunaan kaedah pembelajaran yang berasaskan kaedah bermain sambil belajar dalam pengajaran dan pembelajaran mudah difahami dan menyeronokkan  murid-murid. Guru mendapati kaedah ini amat efektif diimplikasikan kepada tahap kemampuan murid-murid pendidikan khas (Masalah Pembelajaran).

Respon daripada murid-murid amat memberangsangkan. Mereka berebut-rebut menjawab soalan yang dikemukakan dengan aktif. Kaedah ini  sesuai untuk mereka mengikut tahap kemampuan murid-murid pendidikan khas (Masalah Pembelajaran). Kaedah ini dapat melatih murid-murid memperoleh sesuatu maklumat berdasarkan pada mesej yang tersirat di sebalik permainan yang dijalankan.


No comments:

Post a Comment