SELAMAT DATANG KE BLOG SAYA

SELAMAT DATANG KE LAMAN BLOG

KAU YANG TERISTIMEWA
( KANAK-KANAK PENDIDIKAN KHAS)

Thursday, 8 December 2011

RANCANGAN PELAJARAN 2

MIKROPENGAJARAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran            Pendidikan Khas (Pemasalahan Pembelajaran) – Komponen                                                                      Matematik
Kelas                                       :  Kelas 9
Bilangan Pelajar                   :  5 orang
Tarikh                                    :  14 November 2011 (Isnin)
Masa                                     :  9.00   -    9.30 pagi (30 minit)
Tajuk                                     :  5. Wang

Hasil Pembelajaran         : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat:
1)            Mengenal mata wang Malaysia
2)            Mengenal pasti wang syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen.
3)            Melabelkan wang syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:
1)            Set Induksi : Guru mengocangkan satu kotak, murid meneka.
2)            Langkah 1 : Memperkenalkan wang syiling 5 sen,10 sen,   20 sen,  dan 50 sen
3)            Langkah 2: Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan (kumpulan merah/ 2 orang dan kumpulan  hijau  / 3 orang) –permainan antara kumpulan  membuat buku skrap masa diperuntukkan 15minit sahaja                                           

Pengunaan BBM: wang syiling, pensel warna  gunting, gam, kertas A4, gambar wang  cawan plastik yang berlabel
4)            Penutup: Murid mengasingkan, menyebut dan   memasukkan  wang syiling secara individu     dalam cawan plastik yang dilabel 5 sen, 10  sen, 20 sen dan 50 sen berasingan
          Penilaian murid diberi satu lembaran kerja sebagai pengukuhan pengajaran guru

                                                         Nilai                              : Kejujuran, keberanian, bertolenrasi, berdikari

                                                        KBKK                            : Mengenal pasti, mengkategori, melabelkan,                                                                                                   menyesesuaikan, menyebut, mengasingkan                                                                                                        dan menamakan.

Pengetahuan Sedia ada: Murid-murid sudah kenal wang syiling dan jenis wang syiling: Murid tahu penggunaan wang syiling dalam  kehidupan harian mereka.                                           
                                
Penerangan Perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran:


Masa

Perlaksanaan aktiviti

Catatan


Set Induksi
( 5 minit)

1)     Guru akan mengocangkan satu kotak hadiah
2)     Guru meminta murid meneka benda yang terdapat dalam kotak hadiah yang digoncangkan oleh guru tersebut.

BBM:
Kotak Hadiah warna merah jambu

Pelbagai wang syiling

Malaysia bernilai 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen


Langkah 1
( 5 minit)

1.       Guru memperkenalkan wang syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen
2.       Guru akan memberi peluang setiap murid untuk memegang wang syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen.
3.       Guru mengarah murid menunjukkan wang syiling berdasarkan nilai yang disebut oleh guru.

BBM:
Wang syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen

Langkah 2
( 15 minit)
1.       Guru akan membahagikan murid kepada 2 kumpulan.( Kumpulan Merah dan Hijau)
2.       Guru akan membekalkan setiap murid dengan gambar wang syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen, gunting, gam, Lembaran Buku Skrap dan pensel warna
3.       Guru akan mengarah murid membina buku skrap wang syiling secara individu.

4.       Guru akan mengarah murid supaya bersaing untuk menyiapkan buku skrap dengan peruntukan masa 15 minit sahaja. Murid yang cepat akan dipuji sebagai satu motivasi.

BBM :
Gambar wang syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen, gunting, gam, pensel warna, Lembaran Buku Kerja

Kertas warna Hijau dan Merah
( Pengasingan untuk kumpulan )


Penutup
( 5 minit)


1)     Guru akan meminta murid mengasingkan wang syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen.
2)     Guru meminta murid menyebut kumpulan wang syiling yang telah diasingkan.
3)     Guru meminta murid memasukkan wang.
               syiling tersebut di dalam cawan plastik                               
4)     Guru akhir sekali sebagai pengukuhan dan penilaian guru akan memberi murid satu lembaran kerja.


BBM:
Wang syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen, cawan plastik yang berlabel , Lembaran kerja
3.0            REFLEKSI ( MIKRO PENGAJARAN)

Refleksi  bermakna melihat kembali pengajaran dan pembelajaran yang telah berlaku, membina semula, melakon semula dan mengingati semula peristiwa, emosi dan pencapaian guru dalam pengajaran dan pembelajarannya. Proses refleksi ini adalah berlandasan yang digunakan guru professional untuk belajar daripada pengalamannya dan memperbaiki Pengetahuan Pedagogikal Isi Kandungannya. Pengetahuan guru bersifat pratikal kerana melalui proses penambahbaikan berasaskan kepada `wisdom and practice’ untuk satu jangka masa yang tertentu (Shulman 1987). Refleksi membantu guru mendokumentasikan dan menerangkan tindakan mereka iaitu membuktikan pengetahuan professional mereka, bagaimana dan mengapa mereka melakukan sesuatu tindakan (Lounghran & Corrigan, 1995).

3.1         KEKUATAN
Kelebihan dan kekuatan yang dapat dikesan dalam melaksanakan tugasan mikro-pengajaran ialah set induksi pengajaran dan pembelajaran guru dapat menarik minat murid untuk terus menumpukan perhatian terhadap pengajaran dan pembelajaran guru.. Penggunaan kaedah pembelajaran yang berasaskan kaedah bermain sambil belajar dalam pengajaran dan pembelajaran mudah difahami dan menyeronokkan  murid-murid. Guru mendapati kaedah ini amat efektif diimplikasikan kepada tahap kemampuan murid-murid pendidikan khas (Masalah Pembelajaran).

Respon daripada murid-murid amat memberangsangkan. Mereka berebut-rebut menjawab soalan yang dikemukakan dengan aktif. Kaedah ini  sesuai untuk mereka mengikut tahap kemampuan murid-murid pendidikan khas (Masalah Pembelajaran). Kaedah ini dapat melatih murid-murid memperoleh sesuatu maklumat berdasarkan pada mesej yang tersirat di sebalik permainan yang dijalankan.


RANCANGAN HARIAN PELAJARAN ( PENDIDIKAN KHAS) MASALAH PEMBELAJARAN

RANCANGAN HARIAN PELAJARAN

BAHASA MELAYU

PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

Tajuk :                                     3. Prabacaan

Masa:                                       60 minit

Tunjang Utama            :           Komunikasi

Standard  Kandungan              3.1  Mengenal  persamaan objek, huruf dan suku kata

Standard  Pembelajaran           3.1.2    Mengecam persamaan dari segi bentuk

Tunjang yang disepadukan      Keterampilan Diri

                                                 Literasi Sains dan Teknologi

Objektif                                   Pada akhir pelajaran, murid dapat mengecam persamaan objek dari

                                                segi bentuk

Nilai                                        Kerjasama

LANGKAH

AKTIVITI

BBM

CATATAN


Set Induksi

1        Murid mendengar dan menyanyikan bersama guru lagu
“ Bulat kecil Bulat Besar”

“Bulat kecil bulat kecil bulatlah besar
  Naik lagi naik lagi pergi belayar
  Enam kali enam tiga puluh enam
  Jadilah anak beruang”


Lagu “ Bulat kecil Bulat Besar”


Langkah 1

1         Murid melihat dan menamakan benda-benda 
pada kad imbasan


Kad ganbar bola, buku, sandwich


Langkah  2

1        Murid mengelaskan bentuk dalam kumpulan sama
2        Murid menamakan bentuk yang dikelaskan

Bulat
Segi empat
Segi tigaLangkah  3

1        Murid diberikan kad pelbagai bentuk
2        Murid dikehendaki memasukkan kad bentuk yang sama di dalam bakul yang disediakan
3        Murid lain menyemak kad bentuk yang dimasukkan sama atau tidak
4        Pemenang berdasarkan kepada pungutan kad terbanyak


Kad bentuk bakul


Langkah 4

1        Murid memadankan bentuk gambar yang sama


Lembaran kerjaPenutup

1        Murid mewarnakan bentuk yang sama dengan warna yang ditetapkan.


Lembaran kerjaRefleksi :
Kekuatan :
Guru telah menggunakan kaedah nyanyian dalam pengajaran dan pembelajaran . Aktiviti telah memberi satu impak yang menyeronokkan murid-murid. Murid-murid telah memberi respon yang amat memberangsangkan. Penggunaan Alat Bantuan Mengajar yang menarik akan membantu proses pengajaran guru. Selain itu guru telah menggunakan inovasi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajarannya. Inovasi yang bermaksud amalan atau bahan yang boleh membawa pembaharuan kepada seseorang individu atau sistem sosial.Dalam pengajaran di atas guru telah menggunakan teknologi pengajaran. Perancangan pengajaran yang sistematik secara tidak langsung telah memberi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada murid-murid. Aktiviti yang dijalankan banyak berpusatkan murid-murid. Justeru itu perancangann ini akan memudahkan guru memindahkan pengetahuan ataupun kemahiran kepada murid-murid.

Kelemahan:
Guru akan menyediakan banyak bahan bantu menggajar. Peruntukkan masa tidak mencukupi kerana terlalu banyak aktiviti dijalankan. Tambahan pula tahap murid-murid pendidikan khas adalah berbeza-beza tahap kemampuan mereka.


RANCANGAN HARIAN PELAJARAN

BAHASA MELAYU

PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

Tajuk :                                     3. Prabacaan

Masa:                                       60 minit

Tunjang Utama            :           Komunikasi

Standard  Kandungan              3.1  Mengenal  persamaan objek, huruf dan suku kata

Standard  Pembelajaran          3.1.2    Mengecam persamaan dari segi bentuk

Tunjang yang disepadukan      Keterampilan Diri

                                                Literasi Sains dan Teknologi

Objektif                                   Pada akhir pelajaran, murid dapat mengecam persamaan objek dari

                                                segi bentuk

Nilai                                        Kerjasama

LANGKAH

AKTIVITI

BBM

CATATAN

Langkah 1

1        Murid melakukan pergerakan tangan dan jari mengikut lagu ` Bila Rasa Gembira’
Bila rasa gembira tepuk tangan (2x)
Bila rasa gemibta beginilah caranya
Bila rasa gembira tepuk tangan
Bila rasa gembira gerak jari (2X)
Bila rasa gembira beginilah caranya
Bila rasa gembira gerak jari
   
VCD
Lirik Lagu 


Langkah 2

1        Murid menggunakan doh dan membuat pelbagai bentuk mengikut kreativiti sendiri.

DohLangkah 3
Langkah 4

1        Murid melakukan pergerakan jari secara bebas di atas permukaan lembut dan keras.

1        Murid melakukan pergerakan jari secara bebas di belakang badan kawan.


Meja
Tepung gandumLangkah 5

1        Murid melakukan pergerakan jari secara bebas di atas dulang garam.


Dulang garamLangkah 6

1        Murid melakukan pergerakan seperti mengecat di atas kertas.

Kertas pelbagai saiz


Penutup

1   Murid menyanyikan lagu` Bila Rasa Gembira”

VCDREFLEKSI :
Kekuatan:
Objektif pengajaran guru tercapai kerana murid-murid memahami konsep yang tersirat di dalam pengajaran dan pembelajaran guru. Murid-murid seronok dengan aktiviti yang telah dijalankan.
Kaedah nyanyian telah menghiburkan hati murid-murid. Respon daripada murid-murid amat memberangsangkan.

Kelemahan:
Suasana bilik darjah agak kotor dengan aktiviti mengecat di atas kertas. Murid-murid menganggu rakan lain menjalankan aktiviti. Namun ada 2-3 orang murid yang pasif dan tidak mahu mengambil bahagian.

RANCANGAN HARIAN PELAJARAN

KOMPONEN MATEMATIK

PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

Tajuk :                                     1. Pranombor

Masa:                                       60 minit

Tunjang Utama            :          Literasi Sains dan Teknologi

Standard  Kandungan              3.1  Mengklassifikasikan objek mengikut warna

Standard  Pembelajaran          3.1.2    Mengasingkan objek mengikut warna asas

Tunjang yang disepadukan      Komunikasi

                                                Kemanusiaan

                                                Kehonian, sikap dan nilai

Objektif                                   Pada akhir pelajaran, murid dapat mengklassifikasikan objek mengikut warna asas merah, biru dan kuning

Nilai                                         Kerjasama

LANGKAH
AKTIVITI
BBM
CATATAN

Set Induksi

1         Murid melihat tiga biji bola yang berbeza warna  dan mempunyai saiz yang sama dari kotak.
2         Murid disoaljawab oleh guru:
a.       Apakah ada di tangan saya?
b.      Apakah warna bola ini ?

Bola
Kotak


Langkah 1

1             Murid melihat sebuah bakul yang diisi dengan pelbagai bentuk bongkah warna asas dan tiga buah bakul kosong berwarna kuning, merah dan biru.
2             Murid dipilih secara rawak untuk mengambil bongkah berwarna yang sama dengan bola yang ditunjukkan oleh guru dan memasukkannya ke dalam bakul yang telah disediakan mengikut warna.
3             Murid mengulangi aktiviti yang sama bagi warna asa yang lain.

Bongkah ( merah, biru dan kuning)


Langkah 2

1             Secara berpasangan, murid diberi sebuah bakul berwarna kuning, merah dan biru.
2             Setiap pasangan dikehendaki mencari benda yang terdapat di dalam bilik darjah berdasarkan warna bakul masing-masing dalam masa 10 minit.
3             Setelah masa tamat,murid bersama guru menyemak benda yang telah dikumpulkan oleh pasangan mengikut warna yang telah ditetapkan.
4             Kumpulan yang paling banyak mengumpul benda-benda mengikut warna bakul masing-masing dikira sebagai pemenang.


Bola
Bakul
Alatan maujud yang terdapat di dalam kelas


Langkah 3

1        Murid dibahagikan kepada tiga kumpulan
2        Setiap kumpulan dibekalkan pundi kacang pelbagai warna.
3        Murid dikehendaki memasukkan pundi kacang ke dalam bakul mengikut warna yang telah ditetapkan untuk kumpulan masing-masing secara bergilir-gilir selama 10 minit.
4        Kumpulan murid yang memasukkan pundi kacang mengikut warna yang betul dan kuantiti paling banyak dikira sebagai pemenang.

Pundi kacang
Warna asas
Gelung rotan
Bakul warna asas


Langkah 4

1        Murid membuat lembaran kerja mengikut tahap kebolehan mereka.
a.       Lembaran kerja 1( aras rendah) murid dikehendaki memadankan gambar yang mempunyai warna yang sama.
b.      Lembaran kerja ( aras sederhana) murid dikehendaki mewarnakan gambar berpandukan warna yang telah ditetapkan.
c.       Lembaran kerja 3(aras tinggi) murid dikehendaki mewarnakan gambar Jalur Gemilang mengikut warna yang betul.

Lembaran kerja

Murid dikehendaki menyiapkan lembaran kerja mengikut tahap kebolehan mereka kemudian baru boleh berubah ke lembaran kerja seterusnya.

Penutup

1        Guru menyediakan belon mengikut warna asas.
2        Murid memilih belon mengikut warna yang disukai dan meniup belon serta berada di dalam kumpulan belon yang sama warna.
3        Kumpulan yang menang diberi tepukan.

Belon warna asasREFLEKSI:
Kekuatan:
Pengajaran dan pembelajaran guru mendapat respon yang amat berkesan. Murid-murid secara berpasukan telah bekerjasama dalam menjalankan aktiviti yang disediakan oleh guru. Objektif pengajaran dan pembelajaran guru tercapai 97 %. Kaedah permainan yang dirancangkan oleh guru telah memperolehkan pembelajaran yang berkesan kerana ia mengalakkan murid mempelajari sesuatu bersesuaian dengan minat, tujuan dan tahap mereka.

Kelemahan:
Namun masih ada 2-3 orang murid tidak mahu ambil bahagian. Guru perlu memberi fokus juga kepada 2-3 orang murid ini agar berminat dan mengambil bahagian.